Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Computer Health Check


 • Antivirus


 • AntiSpyware


 • Firewall


 • Service packs


 • Security patches


 • Web Browser Security


 • Wired / Wireless Network Security


 • Software Licensing


 • Hard Drive performance


 • Hard Disk Integrity


 • Optical Drive Performance


 • File Fragmentation


 • Junk Data


 • Memory Errors


 • Registry Errors


 • Data Privacy


 • Device Driver Validity


 • Hardware Performance


 • CPU Loading


 • Memory Loading


 • Network Loading


 • Data Backup / Disaster Recovery

Broadband Set-up

Στο εικονίδιο Θέσεις Δικτύου (My Network Places) κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Ιδιότητες (Properties)

Βρισκόμαστε μέσα στις Συνδέσεις Δικτύου (Network connections) όπου και θα επιλέξετε...:

Την Σύνδεση Τοπικού Δικτύου (Local Area Connection) που αντιστοιχεί στην κάρτα δικτύου αν έχετε συνδέσει το modem μέσω καλωδίου Ethernet.Στη συνέχεια κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Ιδιότητες (Properties)

Επιλέγουμε το Πρωτόκολλο Internet(Internet Protocol) TCP/IP και ανοίγουμε τις Ιδιότητες (Properties)

 • Obtain an IP address automaticaly
 • Obtain DNS server address automaticaly

Πατήστε ΟΚ

Ανοίξτε τον Internet Explorer, πληκτρολογήστε στη Διεύθυνση (Address) του modem/router

Virus and Spyware Removal


Κατ'αρχήν ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ!!!!

Η εγκατάσταση Anti-virus για να κρατήσετε καθαρό τον υπολογιστη από ιούς είναι επείγουσα. Το κακόβουλο λογισμικό που συνήθως μπαίνει στον υπολογιστή χωρίς τη δική μας θέληση πρέπει να αφαιρεθεί με τη σωστή τεχνική και Software.
Το Panda Antivirus είναι ένα πρόγραμμα κατά των ιών που προστατεύει τον υπολογιστή σας από όλους τους τύπους ιών και λογισμικών υποκλοπής και είναι προετοιμασμένο να εμποδίσει τους hackers από τον υπολογιστή σας...

Computer Repairs and Servicing